Chleb żytni ze słonecznikiem, 30 g

 

id80Wykres przedstawia zmiany stężenia glukozy we krwi w czasie po spożyciu 30 g chleba żytniego ze słonecznikiem.

Najważniejsze własności oraz wskaźniki produktu spożywczego:

id80
Posiłek Chleb żytni ze słonecznikiem
W 43.40
T 5.6
B 6.40
BK 4.10
mo 55.40
mn 44.60
WRGp 39.3
Masa 30
Pow 3272
DI=m/p 9.2
WRGb 32.5
WRGbm 9.7

Objaśnienia:

id Wyrażenie identyfikacyjne
Posiłek Nazwa posiłku lub produktu spożywczego.
W, T, B, Bk Zawartości węglowodanów, tłuszczy, białek oraz błonnika w 100 g produktu spożywczego.
mo Masa składników odżywczych (W + T + B) w 100 g produktu spożywczego.
mn Masa składników nieodżywczych (wody i popiołu) w 100 g produktu spożywczego (woda + popiół)
WRGp WRGp=W-Bk – zawartość węglowodanów rozkładalnych do glukozy w 100 g. produktu spożywczego wyznaczona w sposób pośredni.
m Masa spożytego posiłku lub próbki produktu spożywczego w g.
pow Powierzchnia impulsu glukozowego posiłku lub badanej próbki produktu spożywczego w mg*min./dl
DI DI=1000*(m/pow) – indeks diabetyczny posiłku/produktu spożywczego (Diabetic Index). Jego wielkość zależy od stanu zdrowia pacjenta oraz od zawartości węglowodanów rozkładalnych do glukozy w posiłku/produkcie spożywczym.
WRGb Procentowa zawartość węglowodanów rozkładalnych do glukozy w 100 g posiłku/produktu spożywczego wyznaczona metodą bezpośrednią ().
WRGbm Zawartość węglowodanów rozkładalnych do glukozy w badanej próbce posiłku/produktu spożywczego o masie m wyznaczona metodą bezpośrednią.
ck Czasokres konsumpcji
cg Czas gotowania

Uwagi:

Istnieją duże różnice między zawartością węglowodanów rozkładalnych do glukozy w produkcie w produkcie spożywczym wyznaczoną metodą pośrednią WRGp oraz metodą bezpośrednią WRGb.

W metodzie pośredniej zawartość węglowodanów w produkcie spożywczym jest określana jako reszta do 100 g:

W = 100 – T – B – mn

Kunachowicz, I. Nadolna, K. Iwanow, B. Przygoda (Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie), Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw PZWL. Wydanie IV Warszawa 2005: str. 11.

Nie całkowicie usunięta woda z badanej próbki produktu spożywczego, powoduje odpowiednio duże zawyżenie zawartości węglowodanów wyznaczonej w sposób pośredni na podstawie powyższej zależności. Należy również uwzględnić fakt, że niepewności w wyznaczaniu wartości T, B i mn kumulują się w zawartości węglowodanów określonej metodą pośrednią.

Pozostałości nie całkowicie usuniętej wody z badanej próbki produktu spożywczego, powodują odpowiednio duże zawyżenie wyznaczonej w ten sposób zawartości węglowodanów. Należy również uwzględnić fakt, że niepewności w wyznaczaniu wartości T, B i mn kumulują się w zawartości węglowodanów wyznaczanych w sposób pośredni.

Reklamy