Chleb żytni z ziarnami, 33 g.

id66bWykres przedstawia zmiany stężenia glukozy we krwi w czasie po spożyciu 33 g chleba żytniego z ziarnami.

Najważniejsze własności oraz wskaźniki produktu spożywczego

id66b
Posiłek Cleb żytni z ziarnami
W 34
T 2.4
B 5.8
BK 9.6
mo 41.80
mn 58.20
WRGp 24
m 33
pow 2987
DI=m/p 11.0
WRGb 26.9
WRGbm 8.9

Objaśnienia:

Posiłek Nazwa posiłku lub produktu spożywczego.
W, T, B, Bk Zawartości węglowodanów, tłuszczy, białek oraz błonnika w 100 g produktu spożywczego.
mo Masa składników odżywczych (W + T + B) w 100 g produktu spożywczego.
mn Masa składników nieodżywczych (wody i popiołu) w 100 g produktu spożywczego (woda + popiół)
WRGp WRGp=W-Bk – zawartość węglowodanów rozkładalnych do glukozy w 100 g. produktu spożywczego wyznaczona w sposób pośredni.
m Masa spożytego posiłku lub próbki produktu spożywczego w g.
pow Powierzchnia impulsu glukozowego posiłku lub badanej próbki produktu spożywczego w mg*min./dl
DI DI=1000*(m/pow) – indeks diabetyczny posiłku/produktu spożywczego (Diabetic Index). Jego wielkość zależy od stanu zdrowia pacjenta oraz od zawartości węglowodanów rozkładalnych do glukozy w posiłku/produkcie spożywczym.
WRGb Procentowa zawartość węglowodanów rozkładalnych do glukozy w 100 g posiłku/produktu spożywczego wyznaczona metodą bezpośrednią ().
WRGbm Zawartość węglowodanów rozkładalnych do glukozy w badanej próbce posiłku/produktu spożywczego o masie m wyznaczona metodą bezpośrednią.
ck Czasokres konsumpcji
cg Czas gotowania

Uwagi:

W celu ułatwienia porównywania impulsów glikemicznych rożnych produktów spożywczych przyjęte została linia bazowa przy stężeniu 100 mg/dl (6.6 mmol/l). Jeżeli stężenie glukozy we krwi na czczo wynosi 119 mg/dl, to od wszystkich wyników pomiarów odejmowane jest 19 mg/dl, w przypadku gdy stężenie glukozy na czczo wynosi 92 mg/dl, ro do wszystkich wyników pomiarów dla tego impulsu glikemicznego dodaje się wartość 8 mg/dl. Zmiana taka nie mają żadnego wpływu na wartość powierzchni impulsu glikemicznego.

Reklamy